Κύπρος: Εγκεκριμένα Εκπαιδευτικά Κέντρα UCMAS

Θέλετε να κάνετε εγγραφή στο UCMAS;

Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο.
Για εγγραφή, μέρες, ώρες και δίδακτρα, επικοινωνήστε με ένα από τα πιο κάτω εγκεκριμένα κέντρα UCMAS στην Κύπρο. Στα κέντρα αυτά διδάσκουν άτομα που έχουν εκπαιδευτεί στη διδασκαλία του UCMAS και έχουν πιστοποιηθεί με εξετάσεις από τα κεντρικά UCMAS από τη Μαλαισία.

Θέλετε να προσφέρετε το UCMAS στο δικό σας εκπαιδευτικό κέντρο;

Το UCMAS ξεκίνησε να υλοποιείται στην Κύπρο από το 2017. Τα κεντρικά UCMAS Κύπρου παρέχουν όλη την τεχνογνωσία & εκπαίδευση που απαιτείται, έτσι ώστε να μπορούν άλλα κέντρα να προσφέρουν το UCMAS με δικούς τους καθηγητές. Το UCMAS μπορεί να το προσφέρει οποιοδήποτε ιδιωτικό σχολείο ή φροντιστήριο, ανεξαρτήτως του τι μαθήματα προσφέρει. Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο.

Όσα φροντιστήρια ή ιδιωτικά σχολεία θέλουν να αποκτήσουν δικαιώματα χρήσης (franchise) του UCMAS, να επικοινωνήσουν με τα κεντρικά UCMAS Κύπρου (στο Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ) στο 22 357 006 ή 99 357 008.