Τι είναι το UCMAS

Το UCMAS (Universal Concepts of Mental Arithmetic Systems) είναι μια παγκοσμίως γνωστή πρωτοποριακή εκπαιδευτική μέθοδος για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού, με συγκεκριμένα οφέλη καθώς και με εμφανή αποτελέσματα σε μαθητές στην Κύπρο. Το UCMAS ξεκίνησε το 1993 στη Μαλαισία και είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα παγκοσμίως. Διδάσκεται σε περισσότερα από 6000 εκπαιδευτικά κέντρα σε 80 χώρες, όπως ΗΠΑ, Καναδά, Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ρωσία, Μαλαισία, Ινδία, Κίνα, Αυστραλία, Ιαπωνία, κλπ. Στην Κύπρο ξεκίνησε η υλοποίηση του UCMAS το 2017 και διδάσκεται σε όλες τις επαρχίες. Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο.

Έχει διαπιστωθεί από ερευνητές ότι η λειτουργία του εγκεφάλου διεγείρεται από την αλληλεπίδραση των δαχτύλων και του μυαλού. To UCMAS βασίζεται στη χρήση του εργαλείου του άβακα, τον οποίο το παιδί χρησιμοποιεί με τα δάκτυλα και των δυο χεριών για να μετακινεί τις χάντρες. Μέσα από μια διαδικασία μάθησης διαφόρων UCMAS επιπέδων, τα παιδιά μαθαίνουν αρχικά να κάνουν υπολογισμούς με ένα πραγματικό άβακα που είναι μπροστά τους, και ακολούθως με ένα νοερό/φανταστικό άβακα τον οποίο δημιουργούν στο μυαλό τους. Αυτή η νοερή χρήση του άβακα είναι εμφανής στο επίπεδο UCMAS 3. Παρακολουθήστε βίντεο και θα εκπλαγείτε με το τι μπορεί να κάνει το παιδί σας αφού εκπαιδευτεί στο UCMAS. Σημειώστε ότι οι κινήσεις που βλέπετε με τα χέρια είναι η νοερή χρήση του άβακα, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

Το UCMAS τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης με παγκόσμια αποδεκτά αποτελέσματα. Έρευνα του University of Manchester (UK), σε δείγμα 3185 παιδιών ηλικιών 7 με 11, μετά από εντατικό πρόγραμμα UCMAS για 34 βδομάδες, 1.5 ώρα τη βδομάδα, παρουσιάστηκε αύξηση στην νοημοσύνη (IQ) των παιδιών. Έρευνα του University of California San Diego – UCSD (USA) & Massachusetts Institute of Technology – ΜΙΤ (USA), όπου 400 παιδιά μετά από εκπαίδευση στο πρόγραμμα UCMAS, είχαν πλεονέκτημα σε μαθηματικούς υπολογισμούς, ήταν πιο ακριβή και πιο γρήγορα από παιδιά που δεν συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Διευκρινίζουμε ότι το UCMAS είναι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης του εγκεφάλου του παιδιού σας. Το UCMAS δεν αντικαθιστά και δεν συγκρούεται με τα μαθηματικά του σχολείου. Το UCMAS επιτυγχάνει συγκεκριμένα οφέλη. Αν το παιδί σας είναι ήδη καλό στα μαθηματικά, πάλι μπορεί να ωφεληθεί από το UCMAS, μιας και τα οφέλη θα είναι ακόμη πιο εμφανή με την περαιτέρω ανάπτυξη του εγκεφάλου του παιδιού σας.

Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο. Γονείς κάνετε τώρα την εγγραφή του παιδιού σας στο UCMAS και δείτε το παιδί σας να διαφέρει και να υπερτερεί.