Παγκύπριοι Διαγωνισμοί

Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για το λόγο ότι αποκτούν εμπειρίες, μαθαίνουν να κερδίζουν ή να μην κερδίζουν και έτσι γίνονται πιο ικανοί να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους. Από έρευνες που έχουν γίνει οι διαγωνισμοί βοηθούν στην αύξηση της απόδοσης και της επιτυχίας των μαθητών.

Κλικ στην κάθε χρονιά για να δείτε τους νικητές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία καθώς και φωτογραφίες από τις βραβεύσεις των νικητών.