Επίπεδα UCMAS και δείγμα από τα βιβλία

Το UCMAS μπορεί κάποιος να το ξεκινήσει από A’ μέχρι Στ’ Δημοτικού, όπου το μυαλό είναι στην φάση της ανάπτυξης του, έτσι ώστε να κερδίσει το παιδί το μέγιστο των ωφελημάτων. Το UCMAS μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και το Γυμνάσιο. Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο.

Τα διάφορα επίπεδα UCMAS είναι τα εξής (πατήστε στο όνομα της κάθε ενότητας για να δείτε δείγμα από τα βιβλία):

UCMAS 1: Foundation (για Α’, Β’ Δημοτικού)
UCMAS 2: Basic, Elementary A (για Γ’, Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού)
UCMAS 3: Elementary B, Intermediate A
UCMAS 4: Intermediate B, Higher A
UCMAS 5: Higher B, Advanced

Το επίπεδο 1 αποτελείται από μια ενότητα διάρκειας 9 μηνών, μια φορά την βδομάδα από 1 ώρα την κάθε φορά. Τα επίπεδα 2-3-4-5 αποτελούνται από δύο ενότητες. Η κάθε ενότητα έχει διάρκεια 5 μηνών, μια φορά την βδομάδα από 1.5 ώρα την κάθε φορά.

Με την εγγραφή στην κάθε ενότητα του UCMAS ο μαθητής έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αντίστοιχη εξέταση και λαμβάνει δωρεάν τα βιβλία της συγκεκριμένης ενότητας. Στους μαθητές δίνεται πρόσβαση σε ηλεκτρονικό σύστημα δειγματικών εξετάσεων για να μπορούν να κάνουν περαιτέρω πρακτική εξάσκηση από το σπίτι τους. Επίσης, υπάρχει εφαρμογή για κινητές συσκευές (smart phones, tablets) όπου οι μαθητές μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση. Με το τέλος κάθε ενότητας, ο μαθητής παρακάθεται σε υποχρεωτική εξέταση μέσω Διαδικτύου με άμεσα αποτελέσματα. Στους επιτυχόντες των διεθνώς αναγνωρισμένων εξετάσεων UCMAS, εκδίδεται δίπλωμα της συγκεκριμένης ενότητας, που αποστέλλεται από τη Μαλαισία.

Στην πρώτη ενότητα που κάνει εγγραφή ο μαθητής, παρέχονται επίσης δωρεάν τα εξής: βαλίτσα, μικρός άβακας και χρονόμετρο.

Το UCMAS είναι πρακτικό και διδάσκεται με διαδραστικό τρόπο, όπου το κάθε μάθημα μοιράζεται σε διάφορα μέρη, έτσι ώστε να διατηρείται η προσοχή του μαθητή:

  • Γίνεται χρήση του μεγάλου άβακα από τον εκπαιδευτή για επεξήγηση των εννοιών του κάθε μαθήματος
  • Γίνεται χρήση του μεγάλου άβακα από τους μαθητές για επιβεβαίωση ότι έχουν καταλάβει τι έχουν δει
  • Γίνονται χρονομετρημένες ασκήσεις ταχύτητας γραψίματος αριθμών (speed writing)
  • Γίνεται χρήση καρτών (flash cards) όπου οι μαθητές αναγνωρίζουν αριθμούς και τους εκφωνούν
  • Γίνονται χρονομετρημένες ασκήσεις με χρήση του μικρού άβακα, όπου ο μαθητής επιλύει γραπτές ασκήσεις από τα βιβλία
  • Γίνονται χρονομετρημένες ασκήσεις με χρήση του μικρού άβακα, όπου ο μαθητής επιλύει προφορικές ασκήσεις που εκφωνεί ο εκπαιδευτής
  • Διεξάγονται διάφοροι διαγωνισμοί μεταξύ των μαθητών της κάθε τάξης σε ατομικό επίπεδο ή σε ομαδικό

Πατήστε εδώ για να δείτε βίντεο από μερικούς από τους πρώτους μαθητές που ξεκίνησαν UCMAS το  2017 στην Κύπρο. Πατήστε εδώ και δείτε τους βραβεύσαντες μαθητές σε διαγωνισμούς UCMAS.

Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο. Γονείς κάνετε τώρα την εγγραφή του παιδιού σας στο UCMAS και δείτε το παιδί σας να διαφέρει και να υπερτερεί.