Οφέλη που προκύπτουν μετά από εκπαίδευση στο UCMAS

Ενδυνάμωση μνήμης: Αυτό επιτυγχάνεται με τη προσπάθεια που κάνει το παιδί στο να φαντάζεται και να θυμάται τις μετακινήσεις των χαντρών που γίνονται με συγκεκριμένη σειρά στη μνήμη του παιδιού και έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη της φωτογραφικής μνήμης.

Ενδυνάμωση ακουστικής ικανότητας: Αυτό επιτυγχάνεται με τη προσπάθεια που κάνει το παιδί στο να ανταποκρίνεται γρήγορα στις λεκτικές οδηγίες που αφορούν την επίλυση αριθμητικών υπολογισμών.

Αύξηση της συγκέντρωσης: Αυτό επιτυγχάνεται με τη προσπάθεια που κάνει το παιδί για να χρησιμοποιεί νοερά τον άβακα και τις αλλαγές που γίνονται σε κάθε στάδιο ενός αριθμητικού υπολογισμού, αγνοώντας παρεμβολές από το περιβάλλον που αποσπούν την προσοχή του παιδιού.

Αύξηση της ικανότητας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα: Αυτό επιτυγχάνεται με τη προσπάθεια που κάνει το παιδί ταυτόχρονα να ακούει, να φαντάζεται, να σκέφτεται και να απαντά σε πολύπλοκους και παράλληλους αριθμητικούς υπολογισμούς.

Βελτίωση μαθηματικής αντίληψης και ικανότητας: Αυτό επιτυγχάνεται με τη τεχνική του νοερού/φανταστικού άβακα που δημιουργεί το παιδί στο μυαλό του, όπου μπορεί να δίνει αποτελέσματα απίστευτα γρήγορα και με ακρίβεια. Το παιδί σας θα εκτελεί αριθμητικές πράξεις πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης και τετραγωνική ρίζα. Όλα αυτά θα γίνονται σε αριθμούς με πολλά ψηφία, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, όπως θα δείτε και στα δειγματικά βίντεο.

Αύξηση της αυτοπεποίθησης: Με τη βελτίωση της αντίληψής του και της ικανότητας υλοποίησης αριθμητικών υπολογισμών, το παιδί σας δεν θα φοβάται τους αριθμούς και γενικά τα μαθηματικά.

Βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου: Με το να έχει το παιδί σας ψηλή αυτοπεποίθηση σε δύσκολα θέματα, όπως τα μαθηματικά, νοιώθει δυνατό, υπερτερεί και αυτό μεταφέρεται σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα που παρακολουθεί.

Για να αποκτηθούν τα οφέλη που αναφέρονται πιο πάνω, οι μαθητές θα έχουν να κάνουν πρακτικές ασκήσεις στο σπίτι για περαιτέρω εξάσκηση, διάρκειας περίπου 1 ώρας ανά βδομάδα. Σημαντικό είναι ότι όλα τα οφέλη μένουν στο παιδί μετά το τέλος της εκπαίδευσης του, όσα χρόνια και να περάσουν. Πατήστε εδώ για να δείτε βίντεο από μαθητές στην Κύπρο. Πατήστε εδώ και δείτε τους βραβεύσαντες μαθητές σε διαγωνισμούς UCMAS.

Για γονείς που τους ενδιαφέρει να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους θέση σε κάποιο ιδιωτικό σχολείο, γνωρίζετε ότι στο γραπτό των μαθηματικών δεν δικαιούνται οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν υπολογιστική μηχανή; Φανταστείτε τι βαθμολογία μπορεί να πετύχει το παιδί σας λύνοντας το γραπτό τον μαθηματικών χρησιμοποιώντας την νοερή αριθμητική που έχει μάθει μέσω του UCMAS.

Αν γνωρίζετε ότι το παιδί σας αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία (π.χ. διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή υπερκινητικότητα ή δυσλεξία ή πρόβλημα μνήμης ή άγχος, κλπ) το UCMAS μπορεί να βοηθήσει, αλλά ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό συγκριτικά με άλλα παιδιά. Διευκρινίζεται ότι το UCMAS δεν είναι πρόγραμμα ειδικής εκπαίδευσης.

Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο. Γονείς κάνετε τώρα την εγγραφή του παιδιού σας στο UCMAS και δείτε το παιδί σας να διαφέρει και να υπερτερεί.