Επικοινωνία

Για εγγραφή, μέρες, ώρες και δίδακτρα, πατήστε εδώ για να δείτε τα εγκεκριμένα κέντρα UCMAS στην Κύπρο. Το κάθε κέντρο έχει ξεχωριστό και διαφορετικό πρόγραμμα των διαφόρων τμημάτων, έτσι θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κέντρο που θέλετε να κάνετε εγγραφή.

Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας.