Επικοινωνία

Για εγγραφή, μέρες, ώρες και δίδακτρα, επικοινωνήστε με ένα από τα εγκεκριμένα κέντρα UCMAS στην Κύπρο. Το UCMAS είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ, εγκεκριμένο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, πρόγραμμα νοερής αριθμητικής στην Κύπρο.

Για οποιοδήποτε άλλο θέμα συμπληρώστε την πιο κάτω φόρμα επικοινωνίας.