Είναι πολύ σημαντικό οι μαθητές να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς για το λόγο ότι αποκτούν εμπειρίες, μαθαίνουν να κερδίζουν ή να μην κερδίζουν και έτσι γίνονται πιο ικανά να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους. Από έρευνες που έχουν γίνει οι διαγωνισμοί βοηθούν στην αύξηση της απόδοσης και της επιτυχίας των μαθητών.